Programma

Programma ChristenUnie Kollumerland

Drie belangrijke redenen om op de ChristenUnie te stemmen

1. We geloven dat God een doel heeft met de wereld en ook met Kollumerland.
2. We laten ons leiden en inspireren door de boodschap van de Bijbel.
3. We zijn betrouwbaar en zetten ons met hart en ziel in voor de bloei van onze gemeente


Op 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Kollumerland c.a. een nieuwe gemeenteraad. Download hier het volledige verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014


Vijf hartewensen: 

Versterk de lokale economie

Met het verbeteren en verduurzamen van woningen slaan we drie vliegen in één klap. De bouwsector heeft werk, woningen verbeteren en het is goed voor het milieu. De ChristenUnie wil dat de gemeente stimuleert dat lokale bedrijven hiervoor worden ingezet. De gemeente moet in het eigen aanbestedingsbeleid het goede voorbeeld geven.

Zorgzame samenleving

Het komende jaar wordt de gemeente verantwoordelijk voor veel vormen van zorg, waaronder Jeugdzorg. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat klanten keuze houden in de zorg. Ze moeten bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een christelijke hulpverlener.

Houd dorpen leefbaar

Dorpsbeleid en dorpsvisies verdienen het om te worden uitgevoerd. Dorpsbudgetten voor kleinere projecten zijn goed voor het gemeenschapsleven. Dorpshuizen zijn belangrijk. De ChristenUnie wil dat de gemeente zorgt voor goede, gezonde schoolgebouwen in de dorpen.

Toerisme als speerpunt

De gemeente moet blijven investeren in toerisme, vindt de ChristenUnie. Met Kollum Watersportdorp en Veenklooster museumdorp. En door wandelroutes en paden in kaart te brengen en met elkaar te verbinden in een wandelroutenetwerk. Verder schept de gemeente ruimte voor groei van het aantal overnachtingsmogelijkheden.

Bewaar de aarde voor ons nageslacht

De aarde hebben we in bruikleen. We hebben de plicht deze goed door te geven. De ChristenUnie wil dat de gemeente zuinig omgaat met middelen en inwoners activeert dat ook te doen. De ChristenUnie is blij met initiatieven om energie te besparen en/of duurzame energie op te wekken. Dorpscoöperaties kunnen rekenen op onze steun.