bestuur

bestuur

Het bestuur van de ChristenUnie Kollumerland c.a. bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Douwe Keegstra
 secretaris/penningmeester  Aukje Leistra email: a.leistra@online.nl 
 Lid  Eelke Broersma