Aukje Leistra

nr 5 Aukje Leistra

Graag stel ik mij aan u voor…… Mijn naam is Aukje Leistra-Detmar, geboren in 1973, en samen met mijn echtgenoot en onze 4 kinderen woonachtig in Burum. Mijn dagen zijn gevuld met de plezierige drukte van een gezin met opgroeiende kinderen in de leeftijd van peuter tot puber, en mijn baan als medewerker planbureau in het UMCG. Daarnaast zit ik in de locatie ouderraad van het Lauwers College in Buitenpost, en de MR van CBS Op de Hoogte in Burum. Ten slotte mag ik ook nog regelmatig zondagschooljuf zijn in de baptistengemeente in Surhuisterveen.

Sinds een paar jaar zet ik mij in voor de ChristenUnie Kollumerland als secretaris/penningmeester, en als lid van de steunfractie. De keuze voor de ChristenUnie is een bewuste keuze, als christen vind ik het belangrijk om bijbelse normen en waarden als leidraad te hebben, ook in de politieke besluitvorming en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

In een samenleving die niet meer vanzelfsprekend voor de mensen zorgt, en waar veel voorzieningen verdwijnen, zijn mensen steeds vaker op zichzelf en hun directe omgeving aangewezen voor hulp en ondersteuning. Des te belangrijker is onze verantwoordelijkheid om te blijven omzien naar elkaar, en naar de zwakkeren in de samenleving. In de kleinere dorpen binnen onze gemeente waar veel voorzieningen al lang verdwenen zijn, zijn al meerdere initiatieven ontstaan om elkaar te helpen en de dorpen hierdoor leefbaar te houden. Dit verdient alle steun en aandacht want een leefbare samenleving maken we samen.