Jan Dekkema

nr. 3 Jan Dekkema

Vanuit mijn persoonlijke geloofsovertuiging vind ik het belangrijk dat geloof ook in de plaatselijke politiek een stem krijgt. Daarom kies ik voor de Christen Unie. In de politieke uitgangspunten  van de Christen Unie vind ik uitgangspunten en leefregels uit de bijbel weer terug. Bijvoorbeeld: hoe gaan we met elkaar om, hoe zien we om naar onze naaste, hoe gaan we om met onze leefomgeving. In de speerpunten van de Christen Unie Kollumerland zie ik mijn overtuiging terug  in punten als zorgzame samenleving en bewaar de aarde voor ons  nageslacht.  Daarom kies ik voor de Christen Unie

Ik ben Jan Dekkema, 52 jaar woon in Kollum en ben  in het dagelijks leven getrouwd, vader van drie kinderen, opa en  geef leiding aan een personeels- en salarisadministratie. Ik ben lid van de Christelijk Gereformeerde Kerk en ben een aantal periodes kerkenraadslid geweest. Ook in het onderwijs heb ik verschillende bestuursfuncties ingevuld.

Voor de Christen Unie Kollumerland ben ik als adviserend lid actief in onze steunfractie. Mijn vrije tijd besteed ik aan fietsen en ik ben vaak te vinden op Ameland om daar te genieten van vogels, vlinders en schelpen.