Fractie in Actie

ChristenUnie fracties noordoost Fryslân op bezoek bij leerwerkbedrijf NEF

De ChristenUnie fracties van Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. brachten vrijdag een werkbezoek aan het nieuwe leerwerkbedrijf NEF in Dokkum en Kollum. NEF is het bedrijf dat is ontstaan uit de fusie tussen de SW-bedrijven (sociale werkvoorziening)  Trion en Oostergo. Met directeur Tjitte de Vries en  hoofd Industrie Durk de Jong spraken de fracties over de toekomst van het leerwerkbedrijf.

Noordoost Fryslân telt in verhouding veel mensen met een WWB (wet werk en bijstand) of een Wajong uitkering. Ook het aantal mensen met een WSW indicatie is relatief hoog.

De overheid wil dat steeds meer mensen vanuit de beschutte werkomgeving van de WSW in het reguliere bedrijfsleven terecht komen. Dat lukt het leerbedrijf NEF heel aardig, vertelde De Vries. Maar de huidige recessie maakt het wel steeds moeilijker.

De Vries en De Jong deelden hun zorg over de toekomst van de WSW met de ChristenUnie fracties. De overheid vermindert de subsidie per WSW’er drastisch.  Hoe minder het leerbedrijf erin slaagt mensen in reguliere banen te plaatsen, hoe groter de tekorten van het WSW bedrijf uiteindelijk worden.  Deze tekorten  moeten door de gemeenten worden aangezuiverd, want die zijn eigenaar van het bedrijf. Mede vanwege het relatief grote aandeel WSW’ers in de beroepsbevolking  van noordoost Fryslân, komt dat hard aan. De Vries riep de ChristenUnie fracties op deze situatie ook met de landelijke politici te bespreken.

De ChristenUnie fracties namen ook een kijkje in het bedrijf, zowel op de locatie in Kollum als in Dokkum.  De foto's van het werkbezoek vindt u hieronder.