Klaas de Jager

Fractievoorzitter Klaas de Jager

Mijn naam is Klaas de Jager, 53 jaar jong, gehuwd en ik heb 3 kinderen. Wij wonen sinds 2003 in het centrum van Kollum. Vanaf 1981 ben ik werkzaam bij de Van der Heide Groep te Kollum en vervul daar de functie van Hoofd Inkoop & Logstiek met de deeltaken Wagenparkbeheer en Facilitaire Dienst. Tevens ben ik 18 jaar OR-lid en –secretaris geweest.

Naast mijn dagelijks werk ben ik bestuurslid van de ChristenUnie Kollumerland en bestuurslid van de SingIn-commissie te Kollum. In de voorbije jaren actie geweest als bestuurslid van de Cliëntenraad "De Sionsberg" te Dokkum en St. Kinder-opvang Kollumerland te Kollum.

Hobby’s zijn zoal: tuinieren, fietsen, schaatsen, onderhoud aan ons huis (Rijksmonument) en een goede sigaar roken.

  • Een onderwerp wat mijn interesse steeds wekt, is de lokale economie

Om onze regio blijvend leefbaar te houden, is zorg voor de lokale economie vanuit de gemeente een blijvend punt van aandacht omdat dit een van de pijlers hiervoor is. Goede huisvesting voor het onderwijs, ontsluiting van bedrijfsterreinen metaansluiting op het wegennet zoals Centrale As en de A7 zijn van levensbelang. Hiernaast dient Wet- en regelgeving zo eenvoudig mogelijk zijn. De gemeente heeft onder andere als taak om voorwaarden te creëren waardoor plaatselijke ondernemers het beste uit zichzelf kunnen halen. De ChristenUnie gelooft hierin en wil haar stem laten gelden!

Mijn keuze voor het actief zijn in de gemeentelijke politiek is, dat ik ga voor het gelijk behandelen van alle inwoners, helderheid wens in de besluitvorming van het gemeentelijk beleid en aandacht wil zien voor de kleine dorpen (o.a. de leefbaarheid).

Kortweg: sociaal maatschappelijk betrokken. De ChristenUnie sluit dan ook het beste aan bij mijn levensovertuiging.

Adres

De Anjen 5, 9291 PE, Kollum
tel. 06-53740457

Email: k.dejager@knid.nl
Twitter: @djager_k