Start

Afgewogen zondagsrust

IMG_6018dinsdag 13 december 2016 12:14 Donderdag beslist de gemeenteraad van Kollumerland over de openstelling van winkels op zondag. En omdat het college van burgemeester en wethouders niet van half werk houdt, geldt de openstelling direct voor alle zondagen voor alle winkels vanaf 12.00 uur tot 18.00 uur in de hele gemeente. Ondanks protesten van vele inwoners en grote aarzelingen bij het overgrote deel van de middenstand. lees verder

Een mooie gemeente, daar zorgen we SAMEN voor

margreet voor facebookzondag 13 november 2016 19:41 De ChristenUnie Kollumerland c.a. heeft tijdens de behandeling van de Begroting 2017 gepleit voor een tijdelijke verhoging van de lokale belastingen om de verbouw en renovatie van de dorpshuizen in de gemeente te bekostigen. Een aantal van de dorpshuizen is in slechte staat, zeker als het gaat om duurzame energievoorziening. De ChristenUnie vindt dat dorpshuizen ten goede komen aan de hele dorpsbevolking die daar dan ook een steentje aan bij mag dragen. De gemeente heeft onvoldoende geld in kas om de renovatie te betalen. De raad besloot na een pittige discussie, in meerderheid voor het aantrekken van een lening en zag af van belastingverhoging. Tijdens de behandeling van de Begroting diende de ChristenUnie met succes een motie in om Lokale duurzame energie in te open. Ook steunde de gemeenteraad een motie voor ene betere ontsluiting van Kollum. lees verder

ChristenUnie vraagt reacties op zondagopenstelling van winkels in Kollumerland

IMG_6018dinsdag 14 juni 2016 08:47 De ChristenUnie Kollumerland peilt via sociale media de mening van ondernemers en inwoners over de zondagopenstelling van winkels. Burgemeester en wethouder van de gemeente willen hierover praten en leggen de gemeenteraad een besluit voor met drie varianten: 1 alles open elke zondag; 2 alleen de supermarkten of 3: alles dicht. De ChristenUnie vraagt zich af of er behoefte is aan een discussie of de winkels wel of niet open zijn op zondag. ‘Wij hebben de indruk van niet’, zegt fractievoorzitter Margreet van der Molen van de ChristenUnie. lees verder

Afscheid van voorzitter Pieter van Veen

afscheid Pieterdinsdag 03 mei 2016 16:18 Pieter van Veen van de ChristenUnie Kollumerland c.a. nam op 26 april afscheid als voorzitter van het bestuur. Hij draagt zijn taken over aan Douwe Keegstra; geen onbekende voor de ChristenUnie Kollumerland c.a.. Keegstra was in de vorige periode fractievoorzitter. Pieter van Veen legt zijn taken neer vanwege privé-omstandigheden. Hij was meer dan 20 jaar betrokken bij de ChristenUnie, zowel in de steunfractie, als gemeenteraadslid en als bestuurslid. De ChristenUnie is Pieter veel dank verschuldigd. lees verder